start
aktualności
Gimnazjada
galeria
sponsorzy

 

Zespół Szkół
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
 
kontakt z klubem

 

© 2007 by WM
 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB STRZELECKI "SAGITTARIUS"


 GIMNAZJADA-2007

PODSUMOWANIE

      12 grudnia br., odbyło się podsumowanie Gimnazjady połączone z wręczeniem nagród. Uroczystość odbyła się w bibliotece Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu.
      Uroczystość rozpoczęła Dyrektor ZSO Nr 1 – mgr Marlena Stańczyk. Gorąco
i serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości, dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów, rodziców, a zwłaszcza zawodników.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
  - Tadeusz Osicki – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych Bursa
  - Anna Kędziora – Dyrektor Gimnazjum Nr 9

        


      Następnie głos zabrał mjr Jacek Treichel – Prezes Międzyszkolnego Klubu Strzeleckiego „Sagittarius”, a jednocześnie trener w ww. klubie. Poniżej krótkie podsumowanie dotyczące cyklu zawodów wygłoszone podczas uroczystości:

      Rok 2007 był rokiem, który, mamy nadzieję, przywrócił sport strzelecki grudziądzkiej młodzieży. Pytanie czy cele stawiane przed zadaniem pod nazwą : cykl miejskich zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej „Gimnazjada – 2007” został zrealizowany?
      1. Wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży – podczas cyklu zajęć oraz treningów przygotowujących do zawodów kształtowano właściwą postawę patriotyczno-obronną uczestników. Efektem tego jest m.in. poprawa dyscypliny i obowiązkowości wśród uczniów sprawiających do tej pory trudności wychowawcze;
      2. Kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie wobec spraw obronności RP – w ramach zajęć zorganizowano również wspólne zawody strzeleckie dla rodziców i uczniów, gdzie przypominano o promowaniu zachowań proobronnych wśród    społeczeństwa;
      3. Krzewienie kultury fizycznej i rozwój dyscypliny sportowej – strzelectwa. Zawody przyczyniły się do powstania strzelnicy pneumatycznej oraz prężnego Międzyszkolnego Klubu Strzeleckiego „Sagittarius” zrzeszającego w chwili obecnej 22 zawodników;
      4. Realizacja zadania miała na celu popularyzację strzelectwa sportowego oraz propozycję alternatywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich pasjonatów strzelectwa – na bazie zadania realizowano dodatkowo prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć
w związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r., Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
      Tak więc śmiało można powiedzieć, że cele stawiane w zadaniu zostały zrealizowane.
      Cykl zawodów realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie dzięki Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu rozesłano zawiadomienia o zawodach do dyrektorów Gimnazjów miasta i powiatu Grudziądz. 28.04.2007 na strzelnicy LOK rozegrano
I rundę Gimnazjady. Została ona sfinansowana ze środków LOK. Wobec braku środków na przeprowadzenie dalszych rund, odwołano rozegranie wiosennej II i III rundy.
W drugim etapie, po przerwie wakacyjnej pojawiła się możliwość rozegrania kolejnych zawodów. Stało się tak dzięki dofinansowaniu zawodów przez:
   - Ministerstwo Obrony Narodowej,
   - Urząd Marszałkowski w Toruniu
   - Gminę Miasto Grudziądz.
      Słowa podziękowania kierujemy zwłaszcza do Kierownika Wydziału Edukacji –
p. Andrzeja Cherka. Podczas otwarcia strzelnicy złożył obietnicę udzielenia pomocy oraz zapewnienia środków na stworzenie zaplecza dla klubu. W chwili obecnej trwają intensywne prace, mające na celu realizację tych planów.
      W chwili obecnej jedyny problem klubu u progu nowego roku, to brak profesjonalnego sprzętu. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy władz oraz ewentualnych sponsorów, w roku przyszłym rozwiążemy i ten problem.
      Szerokiej pomocy podczas realizacji zadania udzieliła Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu. Udało się tu stworzyć profesjonalną strzelnice pneumatyczną. Ta pomoc to lokal, media, obsługa pomieszczeń, przygotowania do podsumowania kolejnych rund zawodów, promocja cyklu zawodów na stronie internetowej Szkoły.
      W trakcie przeprowadzonych 4 rund zawodów udział wzięło: 8 dziewcząt, 26 chłopców reprezentujących 6 gimnazjów. Łącznie odbyto 73 osobo-starty.
Pomiędzy zawodami, odbywały się treningi strzeleckie. Zrealizowano już prawie 60 godzin zajęć, dla grupy 22 uczniów. Frekwencja na zajęciach była ponad 90%. Zużyto ponad 13 000 szt. śrutu.
Liczba ta jest mniejsza od zaplanowanej. Miał na to wpływ m.in. znaczne ograniczenie pozyskanych środków w stosunku do zaplanowanych.
      Niemniej jednak cały cykl zawodów należy uznać za udany. Powstała profesjonalna strzelnica. Gmina – miasto Grudziądz przeznaczyła (w miesiącu listopadzie) kilkadziesiąt tysięcy złotych na stworzenia zaplecza klubowego (sala wykładowa, magazyn sprzętu, pomieszczenie klubowe, toaleta). Niebagatelny wpływ na taką właśnie decyzję władz, miał pozytywny wydźwięk zawodów i wygłaszane
o nich opinie. Powstał prężny klub. Pojawili się pierwsi sponsorzy. Dzięki relacjom
w mediach – telewizja kablowa, radio internetowe, prasa – klub o tym profilu zaistniał w społecznej świadomości utrzymując wysokie oceny za działalność – od władz, rodziców, zawodników.

Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w roku przyszłym!

     
Następnie Prezes Klubu wraz z panią Dyrektor przystąpili do odczytywania wyników zawodów oraz wręczania pucharów, dyplomów i nagród dla najlepszych zawodników.
      Miłym akcentem było wystąpienie ucznia Jonasza Piechowskiego, który w imieniu wszystkich biorących udział w zawodach złożył podziękowania dla pani Dyrektor oraz trenera za pomoc w stworzeniu klubu, dotychczasowe działanie, cierpliwość i czas poświęcany klubowi.
      Należy odnotować, iż pomimo prowadzenia uroczystości w godzinach południowych, stawiła się bardzo liczna grupa rodziców i członków rodzin. Świadczy to o zainteresowaniu dorosłych działalnością młodzieży w klubie i chęci bliskiego kontaktu z klubem.
      Po zakończonej uroczystości, goście mieli okazję zapoznać się ze strzelnicą oraz prowadzonymi pracami na zapleczu klubu. Jednocześnie w tym samym czasie uczniowie udzielali wywiadów relacjonującym wydarzenie mediom – reporterowi Gazety Pomorskiej i wysłannikom grudziądzkiego radia internetowego.
      Należy wspomnieć, że uroczystość podsumowania udała się dzięki pomocy instytucji i osób prywatnych. Puchary i dyplomy zostały ufundowane przez:
   - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
   - Urząd Gminy w Grucie
   - Panią Małgorzatę van Enckevort – właścicielkę restauracji i kręgielni Millennium
   - Pana Marcina Śróbkę – właściciela firmy Generon.

zobacz zdjęcia z uroczystości
powrót