start
aktualności
Gimnazjada
galeria
sponsorzy

 

Zespół Szkół
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
 
kontakt z klubem

 

© 2007-2008 by WM
 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB STRZELECKI "SAGITTARIUS"


ZMIANY W KLUBIE

      Styczeń tego roku rozpoczął ciąg znaczących zmian w działalności naszego klubu. 2007 był rokiem gdzie rozpoczęliśmy działalność. Zaczynaliśmy, zwłaszcza ze względu na pomoc sprzętową, jako klub Ligi Obrony Kraju. Była to pomoc nieoceniona, która trwa w dalszym ciągu i mamy nadzieję, trwać będzie nadal. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że podczas ferii w ramach LOK-owskiej działalności, podczas „Akcji Zima”, prowadzić będziemy strzelania dla wszystkich chętnych, chcących mieć kontakt ze sportem strzeleckim.
      We wrześniu roku ubiegłego, po uzyskaniu wcześniej pozytywnej opinii ze strony Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, Dyrektor ZSO Nr 1 wyraziła zgodę na działalność klubu w szkole. Jednocześnie zebranie założycielskie klubu, wolą rodziców podjęło decyzję o zarejestrowaniu klubu w formie Uczniowskiego Klubu Sportowego. Ma to związek m.in. z łatwiejszą procedurą ubiegania się o pomoc dla klubu ze strony miasta. Również dla klubu, którego organem założycielskim jest miasto, prostszym jest zdobycie środków na remonty i modernizację pomieszczeń klubowych.
       Dnia 18.01.2008r. Prezydent Grudziądza wydał decyzje o wpisaniu do prowadzonej przez siebie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, pod pozycją 18 – Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „Sagittarius”.
Zamyka to pewien okres przygotowawczy w działaniu klubu, pozwala jednak podjąć działania, umożliwiające normalne funkcjonowanie klubu. Pierwszym z nich jest zwołanie przez Komitet Założycielski – Walnego Zebrania Członków. Dokona ono wyboru władz klubu – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
       Następnie czeka nas założenie konta bankowego, zgłoszenie przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz zdobycie licencji PZSS dla klubu. Kolejne zadania to zaplanowanie wyjazdów na zawody, zdobycie środków finansowych na ten cel, uzupełnienie wyposażenia klubowego oraz indywidualnego.
Do realizacji tych przedsięwzięć potrzebne są środki finansowe. I tu prośba do rodziców, sympatyków klubu, pasjonatów strzelectwa o pomoc w pozyskaniu sponsorów dla klubu.
       Mam nadzieję, że pomocna w tym względzie będzie prezentacja wykonana przez uczniów – członków klubu.

Jacek Treichel
 

zobacz prezentację