start
aktualności
Gimnazjada
galeria
sponsorzy

 

Zespół Szkół
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
 
kontakt z klubem

 

© 2007 by WM
 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB STRZELECKI "SAGITTARIUS"


ZAWODY STRZELECKIE W RAMACH DRZWI OTWARTYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w GRUDZIĄDZU
(22.11.2007)

Regulamin
 

 WARUNKI STRZELANIA
 KARABIN PNEUMATYCZNY KAL. 4,5mm

 MIEJSCE - strzelnica zmechanizowana MUKS „SAGITTARIUS” 22.11.2007
    w godzinach   od 15.00 do 17.00
 BROŃ - Karabin pneumatyczny 4,5 mm organizatora, zamknięte przyrządy celownicze
 AMUNICJA - 25 szt. organizatora
 LICZBA STRZAŁÓW - 5 szt. w jednej serii
 POSTAWA STRZELECKA - stojąca – z wolnej ręki
 CZAS - 30 min
 CEL - tarcza sportowa pierścieniowa o punktacji 1-10


      W strzelaniu biorą udział 2 osobowe reprezentacje rodzinne
(członek klubu + pełnoletni członek rodziny – rodzice bądź rodzeństwo), po dokonaniu wpisu na imiennej liście osób odbywających strzelanie. Przy strzelającym rodzeństwie wymagany jest udział dwojga osób pełnoletnich.
      Strzelający oddają 5 strzałów do tarczy próbnej oraz 20 strzałów do 4 tarcz ocenianych (po 5 strzałów do każdej tarczy).
      Zwycięża ten zawodnik, który uzyska w jednym strzelaniu największą ilość punktów. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają dyplomy. Osobna klasyfikacja prowadzona będzie dla członków klubu oraz członków rodzin.
      W klasyfikacji zespołowej liczy się wynik łączny obu zawodników drużyny. Przy równej ilości punktów rozstrzyga wynik ostatniej – 5 strzałowej serii.
      W pozostałych kwestiach spornych mają zastosowanie przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

powrót