start
aktualności
Gimnazjada
galeria
sponsorzy

 

Zespół Szkół
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
 
kontakt z klubem

 

© 2007 by WM
 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB STRZELECKI "SAGITTARIUS"


REGULAMIN CYKLU MIEJSKICH ZAWODÓW STRZELECKICH Z BRONI PNEUMATYCZNEJ – „GIMNAZJADA-2007”

 

I. CEL ZAWODÓW:

    - popularyzacja strzelectwa sportowego,
    - zdobycie norm na odznaki strzeleckie,
    - podnoszenie poziomu umiejętności strzeleckich,
    - wyłonienie najlepszych zawodników i stworzenie reprezentacji Grudziądza na zawody wyższego szczebla.

II. MIEJSCE ZAWODÓW I TERMINY:

Strzelnica LOK w Grudziądzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu, ul. Droga Mazurska 2.
Terminy zawodów:
    - 28.04.2007;
    - 14/15.09.2007;
    - 19/20.10.2007;
    - 23/24.11.2007.
Rozpoczęcie zawodów – godz. 9.00
Zespoły (kierownicy ekip) po telefonicznym uzgodnieniu ustalają dogodną godzinę rozpoczęcia strzelania.

III. ORGANIZATOR:

Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy

WYKONAWCY:

    - Biuro Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy
    - Międzyszkolny Klub Strzelecki LOK „Sagittarius” w Grudziądzu

IV. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą startować:
    - Członkowie Kół i Klubów Strzeleckich LOK, PZSS którzy są uczniami szkoły wystawiającej zespół
    - Osoby zaproszone

V. KONKURENCJA:

    - Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
    - Strzały próbne i 30 strzałów ocenianych po 5 strzałów do jednej tarczy
    - Zawodnik może oddać strzały próbne do 1 tarczy na początku konkurencji
    - Odległość – 10 m. Tarcza TS-3; czas 40 min.

VII. KLASYFIKACJA:

Indywidualna i drużynowa (skład drużyny 3 osoby), może być mieszany (dziewczęta i chłopcy)

VIII. FINANSE:

Cykl zawodów jest współfinansowany ze środków:
    - Ministerstwa Obrony Narodowej
    - Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Urząd Marszałkowski
    - Gminy Miasto Grudziądz
    - Biura Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy

IX. WYRÓŻNIENIA:

1. W klasyfikacji drużynowej i indywidualnej każdego spotkania
    za I-VI miejsce - dyplomy
2. W klasyfikacji generalnej drużynowo
    za I-VI miejsca – puchary
    za I-VI miejsca – dyplomy
3. W klasyfikacji generalnej indywidualnej – dziewczęta
    za I-III miejsce – puchary, medale
    za I-VI miejsca – dyplomy
    nagrody rzeczowe wg pozyskanych środków finansowych
4. W klasyfikacji generalnej indywidualnej - chłopcy
    za I-III miejsce – puchary, medale
    za I-VI miejsca – dyplomy
    nagrody rzeczowe wg pozyskanych środków finansowych
5. W klasyfikacji zespołowej - OPEN
    za I-VI miejsca – dyplomy
Puchary i nagrody rzeczowe wg pozyskanych środków finansowych

X. PRZEPISY TECHNICZNE:

A. Ubiór startujących zgodny z regulaminem PZSS
B. Stanowiska rozlosowane będą metryczkami.
C. W przypadku uzyskania równej ilości punktów kolejność zajętych miejsc ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem PZSS.

UWAGA! - Zawodnikom, którzy nie posiadają własnego sprzętu organizator zabezpiecza broń i amunicję.

D. Zawodnik korzystający z broni organizatora może oznakować wyżej wymienioną broń i korzystać z niej do końca rozgrywek ligowych.
E. W przypadku wystawienia przez jednostkę zgłaszającą (Klub, Koło) więcej niż 3 zawodników do klasyfikacji zespołowej zalicza się 3 najlepsze wyniki zawodniczek lub zawodników.
F. W przypadku wystawienia przez szkołę więcej niż jeden zespół, do klasyfikacji zespołowej za daną rundę oraz klasyfikacji generalnej zalicza się wynik najlepszego zespołu reprezentującego daną szkołę. Pozostałe zespoły uwzględnione będą
w klasyfikacji OPEN.
G. Podczas trwania zawodów organizator zapewnia napoje chłodzące, herbatę, kawę oraz słodycze (ciastka).

ZAWODY DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

      Ministerstwa Obrony Narodowej
       Samorządu Województwa
       Gminy Miasto Grudziądz

powrót