start
aktualności
Gimnazjada
galeria
sponsorzy

 

Zespół Szkół
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
 
kontakt z klubem

 

© 2008 by WM
 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB STRZELECKI "SAGITTARIUS"


 GIMNAZJADA-2008

      Dnia 21 listopada br. odbyła się ostatnia runda Gimnazjady Strzeleckiej w Grudziądzu. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Gminy-Miasto Grudziądz mogliśmy przeprowadzić aż siedem rund zawodów.
      Wzięli w nich udział zawodnicy reprezentujący siedem gimnazjów. Nie jest to może liczba, jakiej oczekiwaliśmy, ale mamy nadzieję, że z każdym rokiem liczba ta będzie wzrastała.
      Przez tegoroczny cykl zawodów przewinęło się 42 uczniów (31 chłopców i 11 dziewcząt). Zrealizowano 132 osobostarty. Zużyto 4620 szt. śrutu.
      Komisja klasyfikacyjna dokonała po ostatnich zawodach jednej zmiany w dotychczasowych wynikach. Otóż okazało się, że podczas V rundy zawodów, w składzie zespołu Gimnazjum Nr 9 uczestniczył uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – Mateusz Wiśniewski. W związku z tym zweryfikowano wyniki drużynowe V rundy, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach końcowych.
      Uroczyste podsumowanie cyklu zawodów odbędzie się w dniu  5 grudnia 2008 r. o godzinie 14.00 na obiektach strzelnicy „Sagittariusa”. Serdecznie zapraszamy zawodników, opiekunów, a także rodziny na wspomnianą uroczystość.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Kategoria - dziewczęta

Lp. Nazwa szkoły Imię i nazwisko I II III IV V VI VII RAZEM
1.  G 5  Agnieszka Trendowicz - 263 252 276 264 259 276 1590
2.  G 1  Agata Lichnerewicz 254 255 262 267 224 256 277 1571
3.  G 1  Agnieszka Kędzierska 240 247 258 247 261 235 258 1506
4.  G 1  Katarzyna Klimek 244 247 231 261 249 241 254 1496
5.  G 1  Aleksandra Nowak 255 249 229 247 246 - 246 1472
6.  G 1  Milena Trelewicz - - - - - 246 268 514
7.  G 1  Kamila Kreńska - - - - - 159 180 339
8.  G 1  Natalia Przybył 240 - - - * * * 240
9.  G 1  Martyna Piechowska 215 - - - - - - 215
10.  G Ruda  Marta Olechowicz 183 - - - - - - 183
11.  G 1  Anita Lewandowska - - - - - 178 - 178

Kategoria – chłopcy

Lp. Nazwa szkoły Imię i nazwisko I II III IV V VI VII RAZEM
1.  G PdP  Arkadiusz Bogun 259 259 272 258 218 268 260 1576
2.  G 9  Paweł Martyński 233 251 253 250 - 220 245 1452
3.  G 9  Sławomir Olszewski 236 246 245 232 182 230 222 1411
4.  G 12  Paweł Heberlein 218 228 220 230 234 228 263 1403
5.  G PdP  Rafał Wolski - 204 240 227 244 233 253 1401
6.  G 12  Maciej Szymański 208 185 245 217 245 222 251 1388
7.  G 12  Dawid Marciniak 168 158 218 191 209 173 229 1188
8.  G 1  Jonasz Piechowski 250 273 270 264 * * * 1057
9.  G 1  Marek Januszewski 251 267 267 260 * * * 1035
10.  G 9  Mateusz Wiśniewski 222 225 231 249 * * * 927
11.  G 1  Jarosław Węgler 199 231 212 - * * * 642
12.  G PdP  Zbigniew Majrowski - - 191 149 176 - - 516
13.  G 1  Jakub Figura - - - - - 248 235 483
14.  G 1  Marcin Furmankiewicz 243 230 - - * * * 473
15.  G 1  Robert Kowalski - - - - - 212 260 472
16.  G Ruda  Kamil Modliborski - 222 243 - - - - 465
17.  G 1  Maciej Nawrotka - - - - - 228 233 461
18.  G 1  Kamil Kędzierski - - - - - 200 257 457
19.  G Ruda  Filip Szulc - 213 218 - - - - 431
20.  G 9  Jakub Igras - - - - 181 - 249 430
21.  G 1  Piotr Meller 249 - - - * * * 249
22.  G 2  Paweł Wilczewski - 245 - - - - 245
23.  G Ruda  Błażej Jasiński 240 - - - - - 240
24.  G 1  Patryk Kawalec - 239 - - * * * 239
25.  G 2  Iwo Byner - 233 - - - - 233
26.  G 2  Michał Warnke 226 - - - - - 226
27.  G 2  Mateusz Majewski - 206 - - - - 206
28.  G 2  Tomasz Cichosz 190 - - - - - 190
29.  G 1  Kamil Baczmarzyński - - - - - 157 157
30.  G 2  Adrian Schramm 155 - - - - 155
31.  G Ruda  Piotr Pakul - 141 - - - 141

Klasyfikacja ogólna
 

Lp. Nazwa szkoły Imię i nazwisko I II III IV V VI VII RAZEM
1.  G 5  Agnieszka Trendowicz - 263 252 276 264 259 276 1590
2.  G PdP  Arkadiusz Bogun 259 259 272 258 218 268 260 1576
3.  G 1  Agata Lichnerewicz 254 255 262 267 224 256 277 1571
4.  G 1  Agnieszka Kędzierska 244 247 231 261 261 235 258 1506
5.  G 1  Katarzyna Klimek 240 247 258 247 249 241 254 1496
6.  G 1  Aleksandra Nowak 255 249 229 247 246 - 246 1472
7.  G 9  Paweł Martyński 233 251 253 250 - 220 245 1452
8.  G 9  Sławomir Olszewski 236 246 245 232 182 230 222 1411
9.  G 12  Paweł Heberlein 218 228 220 230 234 228 263 1403
10.  G PdP  Rafał Wolski - 204 240 227 244 233 253 1401
11.  G 12  Maciej Szymański 208 185 245 217 245 222 251 1388
12.  G 12  Dawid Marciniak 168 158 218 191 209 173 229 1188
13.  G 1  Jonasz Piechowski 250 273 270 264 * * * 1057
14.  G 1  Marek Januszewski 251 267 270 260 * * * 1048
15.  G 9  Mateusz Wiśniewski 222 225 231 249 * * * 927
16.  G 1  Jarosław Węgler 199 231 212 - * * * 642
17.  G PdP  Zbigniew Majrowski - - 191 149 176 - - 516
18.  G 1  Milena Trelewicz - - - - - 246 268 514
19.  G 1  Jakub Figura - - - - - 248 235 483
20.  G 1  Marcin Furmankiewicz 243 230 - - * * * 473
21.  G 1  Robert Kowalski - - - - - 212 260 472
22.  G Ruda  Kamil Modliborski - 222 243 - - - - 465
23.  G 1  Maciej Nawrotka - - - - - 228 233 461
24.  G 1  Kamil Kędzierski - - - - - 200 257 457
25.  G Ruda  Filip Szulc - 213 218 - - - - 431
26.  G 9  Jakub Igras - - - - 181 - 249 430
27.  G 1  Kamila Kreńska - - - - - 159 180 339
28.  G 1  Piotr Meller 249 - - - * * * 249
29.  G 2  Paweł Wilczewski - 245 - - - - - 245
30.  G Ruda  Błażej Jasiński 240 - - - - - - 240
31.  G 1  Natalia Przybył 240 - - - * * * 240
32.  G 1  Patryk Kawalec - 239 - - * * * 239
33.  G 2  Iwo Byner - 233 - - - - - 233
34.  G 2  Michał Warnke 226 - - - - - - 226
35.  G 1  Martyna Piechowska 215 - - - * * * 215
36.  G 2  Mateusz Majewski - 206 - - - - - 206
37.  G 2  Tomasz Cichosz 190 - - - - - - 190
38.  G Ruda  Marta Olechowicz 183 - - - - - - 183
39.  G 1  Anita Lewandowska - - - - - 178 - 178
40.  G 1  Kamil Baczmarzyński - - - - - 157 - 157
41.  G 2  Adrian Schramm 155 - - - - - - 155
42.  G Ruda  Piotr Pakul - 141 - - - - - 141

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Lp. Nazwa szkoły I II III IV V VI VII RAZEM
1.  Gimnazjum nr 1 760 795 802 792 756 750 805 5460
2.  Gimnazjum nr 12 594 571 683 638 688 623 743 4540
3.  Gimnazjum nr 9 691 722 729 731 363 450 716 4402
4.  Gimnazjum Przysposabiające do Pracy 259 463 703 634 638 501 513 3711
5.  Gimnazjum nr 5 - 263 252 276 264 259 276 1590
6.  Gimnazjum w Rudzie 423 576 461 - - - - 1460
7.  Gimnazjum nr 2 571 684 - - - - - 1255

powrót