BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uroczyste pożegnanie klas szóstych

24 czerwca 2016r odbył się uroczysty apel, na którym żegnaliśmy klasy szóste. Była to dla wszystkich bardzo wyjątkowa uroczystość, ponieważ uczestniczył w niej Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski, który przybył do naszej szkoły, aby pogratulować nauczycielom oraz uczniom klas szóstych bardzo dobrych wyników na sprawdzianie szóstoklasisty.Warto w tym miejscu podkreślić, że uzyskaliśmy najwyższe wyniki w Grudziądzu.

1

2

Po dokonaniu wszelkich formalności, czyli przekazaniu władzy nowej przewodniczącej, którą została Maja Pyźlak i przekazaniu sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu nastąpiła uroczysta chwila, podczas której przemówiła Pani Dyrektor Marlena Treichel oraz Pan Prezydent Robert Malinowski.

3
4

Prezydent Robert Malinowski wręczył nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów klas szóstych do sprawdzianu szóstoklasisty dyplomy uznania, a Panu Witoldowi Zygadlewiczowi wręczył specjalne podziękowanie za bardzo dobre przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych z przyrody.


5
5
5

 

21 osób z klas szóstych otrzymało od Prezydenta Grudziądza dyplomy gratulacyjne, a czterech uczniów z najwyższymi średnimi, czyli

Tomasz Wolentarski,

Mateusz Kozłowski,

Piotr Rusak,

Rober Kozłowski

otrzymali specjalne upominki.

 

8

Jak co roku odbyło się również losowanie nagrody dla ucznia z najlepszymi wynikami na sprawdzianie. O czynność tę został poproszony Pan Prezydent. Nagroda ta, a był to tablet, przypadła Patrycji Gackowskiej.

W tym roku świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 14 uczniów. Odebrali je oni z rąk Pani Dyrektor , a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne.

Klasa VI a:

DawidBuler

Gackowska Patrycja

Gadomska Maja

Kozłowski Robert

Paterski Szymon

Sałatowski Jakub


10

Klasa VI b:

Balbuza Zuzanna

Kozłowski Mateusz

Kwiatkowski Jakub

Plata Julia

Rusak Piotr

Szymborska Izabela

Wicha Miłosz

Wolentarski Tomasz


9

Na stypendia za bardzo wysokie wyniki w nauce zasłużyło aż 7 uczniów:

Gackowska Patrycja

Kozłowski Robert

Balbuza Zuzanna

Kozłowski Mateusz

Rusak Piotr

Szymborska Izabela

Wolentarski Tomasz


11

Pan Witold Zygadlewicz wręczył dyplom i nagrodę, laureatowi Tomaszowi Wolentarskiemu i finaliście Mateuszowi Kozłowskiemu, konkursu przedmiotowego z przyrody. Natomiast Pani Agnieszka Gzella nagrodziła finaliste konkursu przedmiotowego z matematyki.


12
13

Głos zabrała również przedstawicielka rodziców, Pani Katarzyna Szczepańska, która podziękowała Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły za codzienny trud podejmowany w pracy dla dobra dzieci.

14

Na zakończenie obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas szóstych. Były wiersze, piosenki, podziękowania dla kadry nauczycielskiej oraz wspomnienia przygotowane w formie prezentacji, którym towarzyszyły niesamowite chwile wzruszenia.