BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Egzamin na kartę rowerową

DSC 1248Dnia 24 maja 2016r. w naszej szkole uczniowie z klas IV-VI zdawali swój pierwszy ważny egzamin – Egzamin na kartę rowerową. Składał się on z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Sprawdzenie wiadomości teoretycznych odbyło się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań obejmujących sprawdzenie wiadomości ze znajomości przepisów ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do bezpiecznego kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli tą część egzaminu przechodzili do drugiego etapu czyli jazdy rowerem.

W tym roku po raz pierwszy egzamin odbywał się w istniejącym w naszej szkole Miasteczku ruchu drogowego, które zostało otwarte jesienią 2015r. po realizacji projektu w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Uczniowie wykazywali się umiejętnością jazdy rowerem po ósemce, a później na ulicach miasteczka zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 


Chociaż egzamin był trudnym wyzwaniem dla uczniów – humory wszystkim dopisywały i znaczna grupa egzaminowanych wychodziła tego dnia ze szkoły z uśmiechniętą buzią. Uroczyste wręczenie kart rowerowych odbędzie się na apelu w dniu 23 czerwca 2016r.

Karta rowerowa jest bardzo ważnym momentem w wychowaniu komunikacyjnym. Formalnie potwierdza nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne, a otrzymujący ją uczeń staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.Organizacja egzaminu w szkole możliwa była dzięki współpracy ze Strażą Miejską w Grudziądzu w ramach realizowanego przez nich programu „MOJA KARTA ROWEROWA – czyli jak zdać egzamin na kartę rowerową”.

Gratuluję zdanego egzaminu i zapraszam na kolejną edycję już za rok !

                                                                                                                                                      Małgorzata Binder