BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozstania nadszedł czas…

logo            21 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy VIIIa. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Głos zabrała też Pani Dyrektor Marlena Treichel. Swoje słowa skierowała do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególne podziękowania popłynęły w kierunku rodziców- organizatorów Szkolnego Dnia Dziecka.

            W dalszej części uczniowie klasy VIII złożyli ślubowanie. Na wyróżnienie zasłużyli też uczniowie, którzy odnieśli sukces w konkursach przedmiotowych i zdobyli tytuł laureata konkursu przedmiotowego z matematyki oraz finalisty z historii. Bardzo ważnym
i wzruszającym momentem było wręczenie świadectw. Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 wystąpili wraz z rodzicami, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Z dumą możemy powiedzieć, że 5 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Następnie swoje świadectwa otrzymali pozostali uczniowie.

            Przed rozpoczęciem części artystycznej głos zabrał wychowawca klasy – Pan Witold Zygadlewicz. Podziękował rodzicom za współpracę, serdeczność i życzliwość. Ze strony rodziców wystąpiła Pani Aneta Peplińska.

            Część artystyczna dostarczyła sporo radości. Uczniowie z klas VII zaprezentowali na wesoło naszych absolwentów. Występy urozmaiciły piosenki i taniec. Ostatnia, bardzo wzruszająca część, to podziękowania ze strony uczniów klasy VIII skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły.

            Koniec jednej drogi oznacza początek kolejnej. Życzymy wielu sukcesów i determinacji w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.

Hanna Figura